Address : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yeni Bina, 209 No'lu Stüdyo,

Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Programı, İnönü Bulvarı, 06531 Ankara/Türkiye

Phone : +90 312 210 62 49 / 62 39 /

Fax : +90 312 210 79 65

E-mail : upl@metu.edu.tr


Last Updated:
27/12/2021 - 11:56