GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCESURBAN POLICY PLANNING AND LOCAL GOVERNMENTS


Courses

2017-2018 DÖNEMİ UPL YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN TOPLAM DERS YÜKÜ

 

 

ZORUNLU DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

 

1./3.DÖNEM

2./4. DÖNEM

4 DÖNEM İÇERİSİNDE

 

CRP ÇIKIŞLILAR

UPL 503

UPL522

UPL 533 

UPL540
UPL518

UPL 504

+2

ADM ÇIKIŞLILAR

UPL 515

UPL 522

UPL 533

UPL 540

UPL 504

+3

DİĞER BÖLÜMLER

UPL 503
UPL 515

UPL 522

UPL 533

UPL 540
UPL518

UPL 504

+1

 

 

NOT 1: Bilimsel hazırlık alacak öğrencilerin Ana Bilim Dalı tarafından uygun görülecek ilave dersler almaları gerekmektedir. 

NOT 2: UPL 533 "Research Methods and Ethics in Social Sciences" dersinin 2016-2017 I. Dönemi itibariyle programa başlayan bütün yüksek lisans öğrencileri için alınması zorunludur.

 

 

TEZLİ ÖĞRENCİLER: Öğrenciler UPL504* kodlu “Prothesis Seminar” dersini almak zorundadır. SEMİNER DERSİ İLE BİRLİKTE TOPLAM DERS YÜKÜ 8’DİR.

 

TEZSİZ ÖĞRENCİLER: Tablodaki derslere ek olarak 6. dönemlerinde UPL588 kodlu “Urban Policy Planning and Local Governments Project” dersini; ve +3 seçmeli ders almakla yükümlüdürler. TEZSİZ ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLAM DERS YÜKÜ 11DERS’TİR. (Proje Dersi Dahil)

 

2. dönemine geçen öğrencilerin akademik takvimde yer alan tarihlere istinaden, dönem başlamadan önce tez danışmanlarını ve bilgilerini öğrenci bilgi sistemindeki 71 numaralı programa girmeleri, danışmanlarından, ana bilim dalımızdan ve sosyal bilimler enstitüsünden onaylarını almış olmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler 2. ve sonraki her kayıt döneminde (8110599-yüksek lisans için / 8110699 doktora için) "Urban Policy Planing & Local Governments Thesis" dersini ve kendi tez danışmanlarının "Special Studies" dersini almak zorundadır.

 

 

Master's Thesis* (8110599)

Section

Melih Ersoy

1

H. Tarık Şengül

2

H. Çağatay Keskinok

3

Osman Balaban

4

Melih Pınarcıoğlu

5

Sibel Kalaycıoğlu

6

Ela Babalık Sutcliffe

7

Ali Türel

8

Bahar Gedikli

9

Mustafa Kemal Bayırbağ

10

Serap Kayasü

11

Nil Uzun

12

Ahmet Burak Büyükcivelek

15

Güven Arif Sargın

13

Attila Aytekin

14

Can Yücel Severcan

16

Meltem Şenol Balaban

17

Anlı Demirkan Ataöv

18

Ömür Reşide Ceyhan Birler

19

Emine Şenbil Yetişkul

20

Nilay Yavuz

21

Deniz Burcu Erciyas

22

                             

*"Must" olarak seçilecek

  

MS. Special Studies Dersinin Kodları**

Melih Ersoy

1210809

H. Tarık Şengül

3108028

H. Çağatay Keskinok

1210816

Mustafa Kemal Bayırbağ

3108039

Osman Balaban

1210802

Melih Pınarcıoğlu

1210824

Ela Babalık

1210815

Nil Uzun

1210814

Serap Kayasü

1210822

Sibel Kalaycıoğlu

2320815

Ali Türel

1210803

Bahar Gedikli

1210840

Güven Arif Sargın

 1200844

 

Attila Aytekin 

3108037

Ahmet Burak Büyükcivelek

1210803

Can Yücel Severcan

1210806

Meltem Şenol Balaban

1210804

Anlı Demirkan Ataöv

1210838

Emine Şenbil Yetişkul

1210811

Ömür Reşide Ceyhan Birler

3108040

Nilay Yavuz

3108023

Deniz Burcu Erciyas

8140802

                     

**"Elective" olarak seçilecek

 

 

PhD. Thesis (8110699)* Section
Melih Ersoy 1
H. Tarık Şengül

2

Osman Balaban 3
H. Çağatay Keskinok 4
Melih Pınarcıoğlu 5
Ela Babalık Sutcliffe 6
Mustafa Kemal Bayırbağ 7
Ali Cengizkan 8
Meltem Şenol Balaban 9

 

*"Must" olarak seçilecek

 

PhD. Special Studies Dersinin Kodları**
Melih Ersoy 1210909
H. Tarık Şengül 3109028
H. Çağatay Keskinok 1210916
Osman Balaban 1210902
Melih Pınarcıoğlu

1210924

Ali Cengizkan 1200915
Ela Babalık 1210915
Bahar Gedikli 1210840
Mustafa Kemal Bayırbağ 3109039
Meltem Şenol Balaban 1210904

      

**"Elective" olarak seçilecek

 

 

 

Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı
Güz Dönemi Dersleri

 

UPL  503 Theory and  Practice in Public Administration                                                                    
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çolpan Kavuncu
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

 

UPL  516 Contemporary Issues of Metropolitan Areas

Dr. Eda Acara  

UPL  522 Urban Policy Planning Studio I                                                                          
Prof. Dr. Melih Ersoy
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof. Dr. H. Tarık Şengül
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü


UPL  515 Turkish Urban Planning Legislation and Practice

Prof. Dr. Melih Ersoy

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. H.Çağatay Keskinok
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

UPL  521 Local Governments in Turkey

Prof. Dr. Melih Ersoy

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


UPL  527 Legal & Administrative Analysis of Urbanization
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı


UPL  533 Research Methods and Ethics in Social Sciences

Doç. Dr. Pınar Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyo-istatistik Ana Bilim Dalı


UPL  504 Prothesis Seminar
Doç. Dr. Osman Balaban
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Attila Aytekin
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

UPL  588 Urban Policy Planing & Local Governments Project                                          
Prof. Dr. Melih Ersoy
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

UPL  599 Urban Policy Planing & Local Governments Thesis                                           
STAFF

 

UPL  601 Urban Space and Politics                                                                           
Prof. Dr. H. Çağatay Keskinok
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

UPL  603 Qualitative Research Methods                                                                           
Prof. Dr. H. Tarık Şengül
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

UPL  610 Prothesis Seminar
Prof. Dr. H.Çağatay Keskinok
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

UPL  699 Urban Policy Planing & Local Governments Thesis                                          
STAFF

 

Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı
Bahar Dönemi Dersleri                            

 

UPL  504 Prothesis Seminar
Doç. Dr. Osman Balaban
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Attila Aytekin
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü


UPL  610 Prothesis Seminar
Prof. Dr. H.Çağatay Keskinok
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


UPL  511 Urban Policy Planning Studio II                                                                          
Prof. Dr. Melih Ersoy
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof. Dr. H. Tarık Şengül
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü


UPL  517 Public Economy and Local Government Finance                                                                    
Prof. Dr. Tayfun Çınar

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı

 

UPL  518 Contemporary Political Theory                                                                    
Yrd. Doç. Dr. Ömür Birler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

UPL  528 Historical Roots of Urban Politics and Local Governments                                                                         

Doç. Dr. Attila Aytekin
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

UPL  532 Urban Politics
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı

 

UPL 540 Environmental Politics and Policy
Doç. Dr. Osman Balaban
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

UPL  548 Urban Conservation & Municipal Behaviour


UPL  588 Urban Policy Planing & Local Governments Project                                          
Doç. Dr. Osman Balaban
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

UPL  599 Urban Policy Planing & Local Governments Thesis                                           
STAFF

 

UPL  602 Planning, Politics and Public Policy                                                                           

Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

UPL  604 Ethics in Research and Quantitative Research Methods                                                                           

Doç. Dr. Pınar Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyo-istatistik Ana Bilim Dalı


UPL  610 Prothesis Seminar
Prof. Dr. H.Çağatay Keskinok
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

UPL  699 Urban Policy Planing & Local Governments Thesis                                          
STAFF

 

 

Courses given by the Department of
Urban Policy Planning And Local Governments
M.S. with thesis in Urban Policy Planning And Local Governments
Course
Code
Course Name
UPL 504 PROTHESIS SEMINAR
UPL 511 URBAN POLICY PLANNING STUDIO II
UPL 515 TURKISH URBAN PLANNING LEGISLATION AND PRACTICE
UPL 522 URBAN POL. PLAN.AND GOVERMENTS STUDIO I
UPL 599 URBAN POLICY PL. AND LOCAL GOV. THESIS
3 elective course(s) approved by the Department of Urban Policy Planning and Local Governments.
Total minimum credit: 27
M.S. without thesis in Urban Policy Planning And Local Governments
Course
Code
Course Name
UPL 511 URBAN POLICY PLANNING STUDIO II
UPL 515 URBAN PLANNING THEORY AND PRACTICE
UPL 522 URBAN POL. PLAN.AND GOVERMENTS STUDIO I
UPL 588 URBAN POLICY PLAN.&LOCAL GOVERN. PROJECT
3 elective course(s) approved by the Department of Urban Policy Planning  and Local Governments.
Total minimum credit: 36
Ph.D. in Urban Policy Planning And Local Governments
Course
Code
Course Name
UPL 601 URBAN SPACE AND POLITICS
UPL 602 PLANNING, POLITICS AND PUBLIC POLICY
UPL 603 QUALITATIVE RESEARCH METHODS
UPL 604 ETHICS IN RESEARCH AND QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
UPL 610 PROTHESIS SEMINAR
UPL 699 URBAN POLICY PLANNING AND LOCAL GOVERNME  
4 elective course(s) approved by the Department of Urban Policy Planning and Local Governments.
Total minimum credit: 24
ALL COURSES and CREDITS
Course
Code
Course Name METU
Credit
Contact
(h/w)
Lab
(h/w)
ECTS
UPL503 THEORY PRACTICE IN PUBLIC ADMINISTRATION 3 3 0 8.0
UPL504 PROTHESIS SEMINAR 0 0 0 10.0
UPL511 URBAN POLICY PLANNING STUDIO II 6 4 4 14.0
UPL513 URBAN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 3 3 0 8.0
UPL515 TURKISH URBAN PLANNING LEGISLATION AND PRACTICE 3 3 0 8.0
UPL516 CONTEM. ISSUES OF METROPOLITAN AREAS 3 3 0 8.0
UPL517 PUBLIC ECONOMY&LOCAL GOVERNMENT FINANCE 3 3 0 8.0
UPL518 CONTEMPORARY POLITICAL THEORY 3 3 0 8.0
UPL521 LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY 3 3 0 8.0
UPL522 URBAN POL. PLAN.AND GOVERMENTS STUDIO I 6 4 4 14.0
UPL527 LEGAL&ADMINISTRATIVE ANALYSIS OF URBAN. 3 3 0 8.0
UPL532 URBAN POLITICS 3 3 0 8.0
UPL548 URBAN CONSERVATION & MUNICIPAL BEHAVIOUR 3 3 0 8.0
UPL588 URBAN POLICY PLAN.&LOCAL GOVERN. PROJECT 0 0 0 10.0
UPL599 URBAN POLICY PL. AND LOCAL GOV. THESIS 0 0 0 50.0
UPL601 URBAN SPACE AND POLITICS 3 3 0 8.0
UPL602 PLANNING, POLITICS AND PUBLIC POLICY 3 3 0 8.0
UPL603 QUALITATIVE RESEARCH METHODS 3 3 0 8.0
UPL604 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS 3 3 0 8.0
UPL610 PROTHESIS SEMINAR 0 0 0 10.0
UPL699 URBAN POLICY PLANNING AND LOCAL
GOVERNMENTS
0 0 0 10.0