URBAN POLICY PLANNING and LOCAL GOVERNMENTS STUDIO PROJECTS & BOOKS

 

Reorganization of Local Government Finance Volume 1: A Comparative Study on Local GovernmentFinance - 1995-96 (Publication Available in English) 

(Yerel Yönetim Maliyesinin Yeniden Örgütlenmesi Cilt 1: Yerel Yönetim Maliyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma)

 

Reorganization of Local Government Finance Volume 2: Local Government Finance in Turkey - 1995-96 (Publication Available in Turkish)

(Yerel Yönetim Maliyesinin Yeniden Örgütlenmesi Cilt 2: Türkiye'de Yerel Yönetim Maliyesi)

 

Reorganization of Local Government Finance Volume 3: Reorganization of Financial Structure of Muğla Municipality - 1995-96 (Publication Available in Turkish)

(Yerel Yönetim Maliyesinin Yeniden Örgütlenmesi Cilt 3: Muğla Belediyesi Finansman Yapısının Yeniden Örgütlenmesi)

 

The Restructuring of The Bank of Province Volume 1: Local Government Banking in the World - 1996-97 (Publication Available in Turkish)

(İller Bankasının Yeniden Yapılandırılması Cilt 1: Dünyada Yerel Yönetim Bankacılığı)

 

The Restructuring of The Bank of Provinces Volume 2: Local Government Banking in Turkey - 1996-97 (Publication Available in Turkish)

(İller Bankasının Yeniden Yapılandırılması Cilt 2: İller Bankası)

 

The Restructuring of The Bank of ProvincesTheoretical Approaches to Local Governments and International Experiences Concerning Local Governments - 1997-98 (Publication Available inTurkish)

(Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması: Yerel Yönetimlere İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar ve Yerel Yönetimlere İlişkin Yabancı Ülke Deneyimleri)

 

Urban Poverty and Survival Strategies - 1998-99 (Publication Available in Turkish)

(Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara Örneği)

 

The Effects of De-Industrialization on Urban Life: The Case of Zonguldak - 1999-2000 (Publication Available in Turkish)

(Sanayisizleşme Sürecinin Kentsel Yaşama Etkileri: Zonguldak Örneği)

 

Urban Migration and Poverty - 2000-01 (Publication Available in Turkish)

(Kente Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği)

 

Urban Poverty in Şanlıurfa - 2001-02 (Publication Available in Turkish)

(Şanlıurfa Kentinde Yoksulluk)

 

Şanlıurfa Provincial Development Plan Works - 2002-03 (Publication Available in Turkish)

(Şanlıurfa İl Gelişme Planı Çalışmaları)

 

The Interaction of Immigrant Population with The City: İskilip Immigrants in Ankara - 2002-04 (Publication Available in Turkish)

(Göçmen Nüfusun Kentle Etkileşim Süreci: Ankara'daki İskilip Göçmenleri)

 

The Urbanization of Unhealthiness - 2004-06 (Publication Available in Turkish)

(Sağlıksızlığın Kentleşmesi)

 

Forms of Capital and Local Economic DevelopmentThe Case of Amasya - 2006-07

(Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma: Amasya Örneği)


Small-Scale Producers and Economic CrisesThe Case of Ankara Furnishers' District - 2007-08

(Küçük Üreticilik ve Ekonomik Kriz: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği)

 

Urban Regeneration in Historical City CentresThe Case of Ankara Hamamönü District Rehabilitation Project - 2008-09

(Tarihi Kent Merkezlerinde Dönüşüm: Ankara Hamamönü Sokak Sağlıklaştırma Projesi Örneği)

 

Books are available at the Urban Policy Planning Studio


Son Güncelleme:
27/12/2021 - 17:37